bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Poniedziałek, 27 Marca 2023, 13:30   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Co to jest BIP


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny w postaci ujednoliconego systemu stron internetowych, utworzony w celu powszechnego i bezpłatnego dostępu do informacji publicznej.

Dostęp do informacji publicznej zawartych w BIP-ie jest możliwy poprzez

  • stronę główną Biuletynu http://www.bip.gov.pl, zawierającą podstawowe informacje o podmiotach (nazwa, dane teleadresowe, informacje o redaktorze strony) wraz z odsyłaczami do stron podmiotowych
  • strony podmiotowe przygotowane przez podmioty ustawowo zobowiązane do ich prowadzenia, z informacjami o prowadzonej przez siebie działalności; adresy tych stron zamieszczone są na stronie głównej BIP.

Portal BIP zapewnia dostęp do ważnych informacji publicznych, do udostępniania których zobowiązane są organy władzy publicznej pochodzącej z powszechnych wyborów oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Podmioty te odpowiadają za stworzenie, utrzymanie i aktualizację treści zawartych w podmiotowych stronach BIP. Stronę główną biuletynu tworzy i utrzymuje minister właściwy ds. informatyzacji. Wszystkie strony Biuletynu Informacji Publicznej muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z dnia 18 stycznia 2007 r.

Podstawę do utworzenia BIP stnowi ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. - Dz. U. Nr 112, poz. 1198 (z późn. zm.).

 
.Czas wytworzenia: 2004-06-18 14:05:00
Wytworzone przez: Barbra Krawiec
E-mail: barbara.krawiec@szczecin.rzgw.gov.pl
Czas udostępnienia: 2004-06-21 07:27:08
Udostępnione przez: Krzysztof Iwan
E-mail: krzysztof.iwan@szczecin.rzgw.gov.pl