bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Poniedziałek, 27 Marca 2023, 11:32   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Instrukcja korzystania


Podstawa prawna BIP, zakres publikowanych informacji

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 01.112.1198), zgodnie z art. 9 ust. 2 tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 02.67.619) określa strukturę podmiotowych stron BIP.

Po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie cytowanej ustawy tj. 1 lipca 2003r. podmioty zobligowane ustawą do publikowania informacji publicznej powinny zawrzeć na swojej podmiotowej stronie BIP informację określoną w Art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)-d) oraz lit f) ustawy z dnia 6 września 2001r.


Opis modułów systemu

Nawigację po stronach BIP umożliwia menu umieszczone w lewej części strony. Dzieli się ono na dwa działy: "Menu przedmiotowe" i "Informacje techniczne BIP". Drugi dział zawiera informacje pozamerytoryczne, ułatwiające korzystanie ze stron BIP. W obrębie każdego działu znajdują się grupy tematyczne z rozwijalnym podmenu.

Powrót do strony głównej BIP ministerstwa jest możliwy poprzez kliknięcie na nagłówku każdej strony. Na stronach w lewym górnym rogu znajduje się również przycisk ekranowy umożliwiający połączenie się ze stroną główną BIP (www.bip.gov.pl).

W obrębie działu "Informacje techniczne BIP" znajdują się następujące moduły:
- mapa serwisu - przegląd całej zawartości serwisu
- wyszukiwarka - umożliwia wyszukiwanie informacji w obrębie serwisu BIP
- rejestr zmian - umożliwia śledzenie ostatnich zmian w serwisie


Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.Czas wytworzenia: 2008-06-30 15:31:01
Wytworzone przez: Barbara Krawiec
E-mail: barbara.krwiec@szczecin.rzgw.gov.pl
Czas udostępnienia: 0000-00-00 00:00:00
Udostępnione przez: Krzysztof Iwan
E-mail: krzysztof.iwan@szczecin.rzgw.gov.pl