bip.szczecin.rzgw.gov.pl
http://bip.szczecin.rzgw.gov.pl
Środa, 10 Sierpnia 2022, 23:02   

Menu przedmiotowe

Status prawny
Dyrekcja
Kompetencje dyrektora
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Organizacja i podział zakresu działalności
Obszar działalności
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Majątek Skarbu Państwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Kontrole
Dostęp do informacji publicznej
Obwieszczenia
Informacje o środowisku
Praca
Ogłoszenia
Kontrola zarządcza

Informacje techniczne BIP

Mapa serwisu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Statystyki
Redakcja
Instrukcja korzystania
Co to jest BIP

Strony WWW

BIP
RZGW Szczecin
KZGW
Ministerstwo Środowiska


Strefy ochronne ujęć wód


Z dniem 1 stycznia 2002r. na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (jedn.tekst Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm) strefy ochronne ujęć wód ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej. 
 
W poprzednich latach strefy ochronne ujęć wód ustanawiane były decyzjami administracyjnymi, wydawanymi przez wojewodów, starostów bądź rady powiatów.

Strefy ochronne ujęć wód ustanowione takimi decyzjami, na podstawie popzednio obowiązującej ustawy Prawo wodne z 1974 r., stały się strefami ochronnymi ujęć wód w rozumieniu przepisów obecnie obowiązującej ustawy Prawo wodne z 2001 r.
 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie prowadzi ewidencję obowiązujących stref ochronnych ujęć wód.
Ewidencja stref ochronnych ustanowionych przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie dostępna jest w witrynie internetowej RZGW w Szczecinie pod adresem http://www.szczecin.rzgw.gov.pl/strefy-ochronne-ujec-wod-

Informacji dotyczących stref ochronnych ujęć wód podziemnych udzielają: pani Krystyna Bernacka - tel. 91 44 11 230 oraz pani Katarzyna Więch - tel. 91 44 11 228, natomiast odnośnie stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych - pani Justyna Janik - tel. 91 44 11 216.Czas wytworzenia: 2003-06-30 15:31:01
Wytworzone przez: Barbara Krawiec
E-mail: barbara.krawiec@szczecin.rzgw.gov..pl
Czas udostępnienia: 0000-00-00 00:00:00
Udostępnione przez: krzysztof Iwan
E-mail: krzysztof.iwan@szczecin.rzgw.gov.pl